Form och layout

Ska text nå fram till läsaren behöver den presenteras i en form som passar innehållet och sammanhanget. Formgivning och layout ger text och bild en omgivning som lyfter fram innehållet och gör det lättillgängligt för läsaren.

layout

Jag är skribent i första hand. Att formulera och redigera texter, det är min superkraft. Men jag KAN också göra en bok, en broschyr, en informationstavla osv så att det ser vettigt ut. Ditt företag eller din avdelning vinner inga innovationstävlingar med resultatet, men ni gör inte bort er heller. Och kanske viktigast av allt: Du når läsaren med ditt budskap, för jag håller mig till beprövade typografiska grundregler och layoutprinciper. Du får något som fungerar.

Du har ett innehåll som ska förmedlas. Jag håller i tryckerikontakterna och håller reda på pixlar, TIFF- och JPG-format, utfallsmarkeringar, punkter, typsnitt, anfanger och annat typografmojs – om du vill ägna din tid åt andra uppgifter.

Jag jobbar i Adobe-programmen som Indesign, Photoshop och Illustrator och skickar förslag och korrektur till dig i PDF-filer som du lätt ser på datorn och kan skriva ut.