Om du har en historia eller ett budskap men inte vill/kan/hinner skriva själv är det kanske en spökskrivare du behöver.

Så här kan det gå till: Jag får material och underlag från dig. Det kan handla om anteckningar, utkast, förslag, idéer, tidigare versioner och förebilder. Jag ställer frågor, ungefär som vid en intervju för att få den information som behövs för att jag ska kunna skriva det som du vill kommunicera.

Du får en text där du själv är avsändaren och som du förfogar fritt över. Vi gör ett avtal om vad som gäller och jag kan vara helt anonym om du så önskar.

Spökskrivare kan du anlita till allt från en kort presentationstext till ett helt manus som du skickar till ett förlag eller ger ut själv.