Spökskrivare

Om du har en historia eller ett budskap men inte vill/kan/hinner skriva själv är det kanske en spökskrivare du behöver.

Så här kan det gå till: Jag får material och underlag från dig. Det kan handla om anteckningar, utkast, förslag, idéer, tidigare versioner och förebilder. Jag ställer frågor, ungefär som vid en intervju för att få den information som behövs för att jag ska kunna skriva det som du vill kommunicera.

Du får en text där du själv är avsändaren och som du förfogar fritt över. Vi gör ett avtal om vad som gäller och jag kan vara helt anonym om du så önskar.

Spökskrivare kan du anlita till allt från en kort presentationstext till ett helt manus som du skickar till ett förlag eller ger ut själv.

Handlar det om större projekt testar vi ett mindre avsnitt i första vändan och hittar arbetsformer som fungerar innan vi tar oss an jobbet i sin helhet.

Priset beror inte bara på textens längd och komplexitet utan också på tiden det tar att få fram ett slutresultat. Om du har en färdig idé och ett väl strukturerat underlag och vet med dig vad du vill säga, blir det billigare än om vi ska ägna många timmar åt att komma fram till själva kärnan i ditt budskap. Men hela processen handlar om ett samarbete. Prisförslag får du när jag sett materialet och vi har pratats vid om hur du vill jobba.

Mejla på eva@bergengren.net så kontaktar jag dig.