Ska du ge ut din bok på eget förlag eller genom någon av tjänsterna för egenpublicering kan det vara bra att ha en redaktör i teamet under slutet av redigeringsfasen.

Som din manusredaktör går jag igenom texten mening för mening. Det är en närsynt syssla där jag bland annat går in på ordval, stavning, meningsbyggnad och berättarstruktur. Du får tillbaka en Wordfil med markeringar, kommentarer och förslag till ändringar som du antingen köper eller ignorerar. Även om du har redigerat texten flera gånger finns det saker som du inte ser eftersom du känner historien så väl. Som redaktör är jag din vapendragare i kampen mot särskrivningar, stavfel, luckor i tidslinjen, faktamissar, språkliga grodor och annat som stör berättelsens väg till läsaren.

En riktigt genomarbetad bok har minst två redaktörsrundor bakom sig, men upplägget ser olika ut från projekt till projekt. Du avgör hur mycket hjälp du behöver och jag lämnar offert och förslag på en arbetsordning efter att ha provläst några sidor.

 

Som redaktör är jag din vapendragare i kampen mot särskrivningar, stavfel, luckor i tidslinjen, faktamissar, språkliga grodor och annat som stör berättelsens väg till läsaren.

Ska du ge ut din bok på eget förlag eller genom någon av tjänsterna för egenpublicering kan det vara bra att ha med en redaktör i teamet under slutet av redigeringsfasen.

När jag är redaktör går jag igenom texten mening för mening. Granskningen handlar bland annat om ordval, stavning, meningsbyggnad och berättarstruktur.

Du får tillbaka en Wordfil med markeringar, kommentarer och förslag till ändringar som du antingen köper eller ignorerar.

Du har redigerat texten och kan den utantill men det finns saker som du inte ser – eftersom du känner historien så väl. 

En riktigt genomarbetad bok har minst två redaktörsrundor bakom sig, men upplägget ser olika ut från projekt till projekt. Jag har ingen standardmodell eller tjänstepaket – alla författare jobbar olika och har olika behov. 

Du avgör hur mycket hjälp du behöver och jag lämnar offert och förslag på en arbetsordning efter att ha provläst några sidor.