Ordning på orden – när texten ska göra ett jobb

När texter ska göra ett jobb

Skrivboken – skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
av Siv Strömquist

Gleerups ISBN 978-91-40-68748-7

Alla ska inte bli författare och alla skriver inte för nöjes skull. Men nästan alla behöver skriva. Den här boken har haft utbildningar, företag och myndigheter som målgrupp men jag tycker att den är en folkbildningsfackla. Särskilt den som är osäker och som kommer från en ickeakademisk bakgrund där det inte står diktsamlingar och nobelpristagare i bokhyllorna behöver den där grundläggande vett och etikett-handboken i ”Huru man skrifver”. Det är egentligen en demokratifråga.

Tilltalet präglas mer av kunskap än av inspiration och skrivboken är inget man sträckläser. Men här håller du själva erfarenheten i handen. Alftabetet tillhör dig också. Så klart ska du skriva!

Skrivarkokboken – Att skriva effektivt i jobbet
av Erik Mattsson (red)

Ordrum ISBN 978-91-982321-0-3

Den som inte är skribent i första hand men som ändå skriver i jobbet, mer eller mindre frivilligt, har stor glädje av en ledstång att hålla sig i. Särskilt när det gäller texter som man inte jobbar med så ofta. Vad ska man tänka på när man skriver pressmeddelande, protokoll, nyhetsbrev, rappporter? Den här boken är hands on, kortfattad och tydlig med bra exempel.