Omställning

Möten, samarbeten och projekt lades på hyllan, sköts upp eller omvandlades till oigenkännlighet. Jag håller mig nu på hemmaplan och därför kan jag hjälpa dig som finns på samma hemmaplan, alltså Falkenberg, med kommunikation nu i omställningens tid.

Det går att vara kreativ och digital. Mejl, webb och kamera är smittfria kommunikationsvägar. Jag träffar ingen irl om jag inte är helt frisk och till kameran har jag zoomobjektiv och en lång mikrofonsladd.

Du har kanske

  • Ett föredrag eller en presentation som du inte kan hålla live. Jag hjälper dig att filma innehållet i stället.
  • Texter på din hemsida och ditt marknadsmaterial som du äntligen har tid att gå igenom. Jag är bra på språk, stavning och ordval och kan ge respons och förslag.
  • En bok om din expertis, erfarenhet eller historia på lut. Jag kan vara allt från bollplank till redaktör.

Det är bara några exempel. Nu får vi improvisera och det är vi ju rätt bra på eller hur? Vi konkullegor i Falkenberg.

Ett vardagsrum förvandlat till inspelningsstudio. Bakom kulisserna. (Stativet med en hatt på är för att ställa in skärpan.)