Länkar om PR, medier och nyhetslogik

I år fyller svensk tryckfrihetslagstiftning 250 år. Fria medier är en grund i ett fungerande demokratiskt samhälle, men pressfriheten är långt ifrån säkrad. Runt om i världen och på skrämmande nära håll hotas friheten i det offentliga samtalet.

Tryck- och tyckfrihet innebär att medier har stor makt. Den måste balanseras med en yrkesetik som skyddar enskilda. Var går gränsen mellan allmänintresse och personlig integritet? Redaktioner och dess ansvariga utgivare gör dessa publicistiska bedömningar hela tiden.

Här är länkar som på olika sätt leder in i resonemang och mer kunskap om mediernas makt och ansvar. Och tips om hur du själv kan agera när du blir en del av det offentliga samtalet.

Listan i pdf-format

”Redaktören avgör vad som är en nyhet”

En intervju med Erik Fichtelius i tidningen journalisten. http://www.journalisten.se/nyheter/redaktoren-avgor-vad-som-ar-en-nyhet

”Hatet på Facebook kommer att drabba oss alla”

Krönika på DN Kultur av Björn Wiman som handlar om hur bristen på spelregler och pressetik i sociala medier riskerar att det fria ordet även i de etablerade medierna. http://www.dn.se/kultur-noje/bjorn-wiman-hatet-pa-facebook-kommer-att-drabba-oss-alla/

Radioprogrammet Medierna

Medierna granskar makten. Men vem granskar medierna? Det finns ett radioprogram som gör just det: Medierna i P1. Det är mycket lyssningsvärt. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2795

Spelregler för press, radio och tv

De pressetiska reglerna. Ladda hem gratisfil eller beställ ett häfte för 30 kronor. Bra att ha som avstamp om du tycker att du blivit felbehandlad av någon redaktion och ska diskutera med utgivaren eller vill PO-anmäla. http://www.tu.se/images/SPELREGLER2010.pdf
http://www.tu.se/publikationer

En liten tråkig skrift om viktiga saker

Lite mer än bara spelreglerna. Lagar, konventioner, resolutioner och etiska regler kring journalistiken. Den finns med i den här listan över Fojos utgivning och kan laddas ner som en pdf-fil: http://fojo.se/boecker

PR-handboken

Westanders PR-byrå har gjort en liten lathud till företag, organisationer och andra aktörer som vill vara med i samhällsdebatten. Lite som folkbildning kring hur medielogik och nyhetsvärdering fungerar, med många handfasta tips. http://www.westander.se/pr-handboken/

Hjälp en journalist

En genväg till att komma i tidningen – om man är snabb och har tur. Marie Hagberg är PR-konsult som förmedlar kontakt mellan journalister och intervjuobjekt. Både enskilda frilansare och stora TV-redaktioner efterlyser människor som har något att berätta om ett visst ämne. http://www.hjalpenjournalist.nu