Texter

Hur en text utformas, vad den innehåller och hur den presenteras beror på sammanhanget och vilka läsargrupper man vänder sig till.

Jag behärskar de flesta journalistiska genrer och skriver snabbt, rätt och begripligt. Bland annat:

  • Berättande texter med personligt anslag
  • Fakta och information som går rakt på väsentligheterna
  • Krönikor, kåserier
  • Porträttintervjuer

Ska texten presenteras tillsammans med bilder och rubriker i en trycksak eller tidskrift? Eller på en hemsida i ett sammanhang där många andra budskap slåss om uppmärksamheten? Vem ska läsa och varför?

En bra text samspelar med sitt sammanhang och ser därför olika ut i olika medier och beroende på vilka läsargrupper man vänder sig till. Jag skriver för papper, webb, dagstidning, facktidskrift, informationsmaterial med mera och anpassar uttrycket efter målgrupp och behov.