Exempel på layout och form

Informationsskyltar och utställningar handlar ofta om layout och form i det större formatet.

Här är en permanent utställning i Lusthuset som byggts upp i kulturmiljön vid Olof von Dalins barndomsmiljö i Vinberg. Olof von Dalinsällskapet stod för texter och urval medan jag gjorde utformningen, valde typsnitt, höll i tryckerikontakter och allt annat praktiskt och typografiskt som ska till.

dalinutstallningen

 

Jag har gjort innehåll, form och layout till informationsskyltar vid fornminnen i Halland. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Halland.

img_9750hogebro

 

Eftersom jag är intresserad av kulturhistoria och arkeologi är ett projekt som kulturmiljöfunktionens årsredogörelse en rolig arbetsuppgift. Form och layout, projektledning och tryckerikontakt.

inlaga-kulturmiljo-2015pdf kulturmiljoomslag