Hur kommer man igång? Man skriver. Med ord. Det finns jättemånga. Överallt. En del av dem finns i ordböcker. Använd dem. De gillar det.