CV

CV är en förkortning av curriculum vitae som är latin och betyder ungefär levnadslopp.

I yrkessammanhang brukar man inskränka sig till arbetsmeriterna i levnadsloppet, ungefär som en ”vad jag sysslat med och lärt mig fram till nu – i stark sammanfattning”.

CV

I mitt fall ser det bland annat ut så här när jag ser tillbaka på det jag gjort i yrkesmässig trafik:

Kurser (på senare tid)

 • Den professionella kommunikationens grunder, maj 2014
 • Projektledarkurs, Wenell Management, oktober 2013-10-26
 • Officeprogrammen, DH Solutions, september 2013
 • Indesign ”Snäppet över”, DH Solutions, maj 2013
 • Sociala medier, Fojo, september 2012

 Anställningar

 • Hallands Nyheter 2000–2013. Anställning som reporter/insändarredaktör
 • Hallands Nyheter 1990–2000. Olika vikariat som reporter, redigerare och taltidningsredaktör
 • Landstinget Halland 1998. Redaktör för personaltidningen Ginsten
 • Smålands Folkblad augusti 1987–augusti 1989. Redigerare
 • Tidningen Arbetet sommaren 1987. Redigerare/insändarredaktör
 • Trelleborgs Allehanda augusti 1985–juni 1987. Kommunreporter/redigerare
 • Sydöstran sommaren 1985. Allmänreporter/redigerare
 • Blekinge läns tidning juni 1984–juni 1985. Allmänreporter/redigerare.

Utbildning

 • Journalistlinjen Skurups folkhögskola 1983/84
 • Praktisk svenska Lunds universitet 1981 (10 poäng)
 • Maskinskrivning och kontorskunskap Komvux, Lund ht 1980
 • Litteraturvetenskap Lunds universitet 1980–1981 (50 poäng)
 • Gymnasieskola samhällsvetenskaplig linje. 1975–1978